ataekaria

Asociación Profesional de Tecnicos de las Artes Escenicas

Archivar en la categoría “Formacion”

Ikastaroa: Autogestión cultural básica (Economía, puesta en marcha,     otras vías de financiación, sostenibilidad)

Datak: 2018ko ekainaren 19

Non: Edificio La Bolsa (Pelota, 10. Bilbao)

Irakaslea: Jemima Cano

Ordutegia: 10:00-14:00 (4 eskola ordu)

HELBURUA:

Partehartzaileari proiektuen kudeaketarako oinarrizko ezagutzak helarazi honako helburuekin: euren kultura proiektuak aztertu, bideragarritasuna neurtu, ezagutarazi, proiektua saldu eta egunerokotasuna modu eraginkorrean, jasangarrian eta legalki egokian kudeatu.

Ikastaroak teknikari eta sortzaileak animatu nahi ditu euren proiektuak industriarako produktutzat sortzera, non “ustiapena”, “kaudimena”edo “jasangarritasuna” kontzeptuak beharrezkotzat eta positibotzat ulertzen diren.

Partehartzaileak euren “kultura negozioen” kudeatzaile eraginkorrak bihurtzea da xedea.

HARTZAILEAK:

Disziplina anitzetako artistak, teknikariak, produktoreak eta ,orokorrean, kultura proiektuen ekintzaileak

Ikastaro hau egokia duzu zure kabuz lan egiten baduzu,  zure nomina ez baduzu ulertzen, autonomo nola egin zalantzak badituzu, burokraziarekin korapilatzen bazara, bez-a  pfez-arekin nahasten baduzu edo zure proiektuarentzako finantzaketa alternatiboa behar baduzu.

EDUKINAK:

• Entitate juridikoak (kultura elkartetik S.M.-ra. Zein aukeratu une bakoitzean)

• Alta ematea

• Faktura (Nola egin, nola izan kontrola)

• Zergak (oinarrizko ezagutzak arazoak ekiditeko)

• Egoitza elektronikoa

• Oinarriko legedia (kontratu motak, nola irakurri)

• Jardueraren aurrekontua ( ekonomia aurreikusi jasangarritasuna bilatuz )

• Bestelako finantzabideak: sponsorizazioa, crowfunding-a, etc.

Informazio gehiago

Anuncios

Curso: Gestión express para tu proyecto cultural

Fecha: 18 de junio de 2018

Lugar: Edificio La Bolsa (Pelota, 10. Bilbao)

Profesora: Jemima Cano

Horario: 10:00-14:00 horas (4 horas lectivas)

FINALIDAD:

Dotar al participante de conocimientos básicos de venta de proyectos, a fin de ubicar, describir y distribuir sus propias propuestas culturales en el tiempo, encontrando a su cliente y convenciéndole. Se trabajará desde la creación de materiales de venta en la pre-distribución, hasta el ciclo de venta, sus diferentes acercamientos, cómo la promoción digital y física afecta al posicionamiento, y cómo llevar la post-venta para crear una red de clientes. Se compartirán métodos para hacer presupuestos acertados, enfocar dosieres, y plantear financiación alternativa (crowdfunding y sponsoring principalmente)

DESTINATARIOS:

Artistas de diferentes disciplinas, productores, personas emprendedoras de proyectos culturales de manera general.

Este curso es adecuado para ti si quieres llevar a cabo tu proyecto y te falta orientación para buscar bolos, enfocar una propuesta, organizar tu distribución…

CONTENIDOS:

• aprende a etiquetar tu producto, encontrar tu mercado, conocer tu competencia.

• quién es tu cliente (real, medio y final)

• convencer a tu cliente (mails, dosieres, llamadas, reuniones, ferias, y eventos)

• cronograma de distribución

• la promoción (desde el dosier a la web, con redes y newsleters)

• preparar un proyecto (concepto, jurado, presupuesto)

• lanzarte fuera (el abc para la internacionalización)

• otros: dónde buscar convocatorias y redes escénicas

Más información

Ikastaroa: Gestión express para tu proyecto cultural

Datak: 2018ko ekainaren 18

Non: Edificio La Bolsa (Pelota, 10. Bilbao)

Irakaslea: Jemima Cano

Ordutegia: 10:00-14:00 (4 eskola ordu)

Infomazio gehiago

Curso: Construcción de cabezudos con modelado de planchas de Impactodán y tallado en goma espuma

Fechas: 9-13 de julio de 2018

Lugar: Bilbao Eszena (Juan de Gardeazabal, 3 –esquina a Fika– BILBAO

Profesor: José Alberto Maldonado

Horario: 9:30-13:30 horas (20 horas lectivas)

FINALIDAD:

Aprender a crear cabezudos practicables, con técnica mixta, a través del modelado de planchas de Impactodán de distintos grosores y el tallado de goma espuma. Se trata de pasar a la realidad la imaginación volumétrica, por medio de materiales inorgánicos y flexibles.

DESTINATARIOS:

Técnicos del espectáculo en vivo, Diseñadores  y compañías de títeres, Utilleros, Estudiantes de Bellas Artes, escenógrafos, técnicos de sastrería y caracterización, alumnos del master de Artes Escénicas, escuelas de teatro y F.P…

CONTENIDOS:

• Construcción y materiales a utilizar, Explicación oral de las posibilidades creativas del Impactodán.

• Modelado con planchas de distintos grosores y tallado de gomaespuma para la creación de un cabezudo

• Terminaciones y acabados.

Más información

Ikastaroa: Construcción de cabezudos con modelado de planchas de Impactodán y tallado en goma espuma

Datak: 2018ko uztailaren 9-13

Non: Bilbao Eszena (Juan de Gardeazabal, 3 –Fikako kantoian– BILBAO

Irakaslea: José Alberto Maldonado

Ordutegia: 9:30-13:30 (20 eskola ordu)

HELBURUA:

Lodiera anitzeko Impactodan xaflak modelatuz eta goma-aparra ebakiz, buruhandi erabilgarriak sortzen ikasi. Gakoa da irudimen bolumetrikoa errealitate bihurtzea materiale inorganiko eta malguen bitartez.

HARZAILEAK:

Zuzeneko ikuskizunen arloko teknikariak, Txotxongiloen diseinatzaileak, txtotxongilo konpainiak, tresneria arduradunak, Arte Ederren, Arte Eszenikoen masterraren, eszenografoak, jantzigintza eta karakterizazio-teknikariak, antzerki eskoletako eta L.H.ko…

EDUKINAK:

• Nola egin eta nolako materialak erabili behar diren.  Impactodanak eskeintzen dituen sormenerako aukeren ahozko azalpena.

• Lodiera anitzeko xaflak modelatu buruhandi bat sortzeko.

• Amaierak eta akaberak .

Informazio gehiago

Conferencia sobre maquillaje FX

FANT Bilbao ha organizado junto con ATAE (Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas) una masterclass –día 11 de mayo, en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa– sobre maquillaje FX como complemento del trabajo actoral, que será impartida por Miriam Martín, actriz protagonista de la película La Noche del Virgen (2016) de Roberto San Sebastián.

Más información:
http://fantbilbao.eus/…/fant-2018/exposiciones-y-actividades

_ _ _

FANT zinemaldiak, FX makillajeari buruzko masterclass bat antolatu du ATAErekin batera, antzezpen lanaren osagarri gisa, maiatzaren 11n, Bastida Aretoan.

Miriam Martínek, Roberto San Sebastiánen “La noche del virgen” (2016) filmaren protagonistak eskainiko du.

Informazio gehiago:
http://fantbilbao.eus/…/fant-2018/exposiciones-y-actividades

Encuentro técnico: Aplicaciones de AutoCAD en las artes escénicas

Fecha:     28 de mayo de 2018

Horario:     17:00 a 20:00 horas

Ponente:     Alfonso Romero

Lugar:     Bilbao Eszena. (Bilbao)

Coordinador:     Elías Otaola

Inscripción:     info@atae.org

Precio:     Entrada libre (*)

Aforo limitado:   25 plazas.

Acercamiento al manejo del programa vectorial AutoCAD. Panorámica del proceso creativo de una base de dibujo técnico, con formatos normalizados DIN, normas internacionales de acotación y manejo de las escalas de trabajo.

Iniciación en las últimas y más novedosas herramientas informáticas 3D, basadas en AutoCAD, que están revolucionando el mundo de la escenografía y los escenarios virtuales.

(*) Aunque la entrada tiene carácter gratuito, para realizar la inscripción

es imprescindible enviar los datos del alumno a info@atae.org y abonar una fianza de 5 € al realizar la inscripción.

Este importe se devolverá íntegra y exclusivamente a l@s profesionales

que ocupen su plaza en el Encuentro Técnico.

Los 5 € de reserva de plaza se podrán ingresar en la cuenta corriente de ATAE:

Kutxabank (BBK-Kutxa-Vital): ES04 2095 0000 70 9103906098

Topagune Teknikoa: Aplicaciones de AutoCAD en las artes escénicas

Data:      2018ko maiatzaren 28

Ordutegia:      17:00 – 20:00

Hizlaria:      Alfonso Romero

Non:      Bilbao Eszena. (Bilbao)

Koordinatzailea: Elías Otaola

Izena ematea:     info@atae.org

Prezioa:       Debaldeko sarrera (*)

Plaza mugatuak:  25  

AutoCAD  bektore  programara hurbilketa. Marrazketa teknikoa oinarrian dute sormen prozesu ikuspegi zabala DIN formatu normalizatuak, nazioarteko akotazio araudiak eta lan-eskalak erabiliz.

Eszenografia eta eszenario birtualetan iraultza ekarri duten. AutoCADean oinarritutako 3D tresna informatiko berritzaileetan hastapena.

(*) Sarrera doan den arren, izena ematerakoan nahitaezkoa da info@atae.org helbidera ikaslearen datuak bidali eta 5 € ko fidantza sartzea.

Diru kopuru hori osorik itzuliko zaie soilik Topaketa Teknikoan plaza okupatuko

Plaza gordetzeko, 5 € ko fidantza ATAEren kontu korrorrontean sartu behar da:  

                Kutxabank (BBK-Kutxa-Vital): ES04 2095 0000 70 9103906098;  

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Asunto: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Fecha: 23 de abril de 2018

Hora: 1ª convocatoria, 16,00 h.

2ª convocatoria, 16,30 h*

Lugar: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3. Bilbao)

Estimad@ Soci@:

Por la presente deseamos comunicarte la convocatoria de Asamblea General Ordinaria, adjuntándose el orden del día, el boletín de delegación de voto**, el balance económico de 2017 y la memoria de actividades.

Orden del día:

▪ Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.

▪ Valoración del año 2017:

-Memoria de actividades 2017

-Equipos de trabajo

-Balance económico

▪ Avance de programación y previsión económica para 2018

▪ Actualización del Acuerdo de Mínimos exigibles para la dignificación de nuestra profesión

▪ Problemática para la contratación de autónomos

▪ Coordinadora de Asociaciones

▪ Renovación de la Junta Directiva

▪ Ruegos y preguntas

* Se ruega puntualidad

** Tu voto es fundamental, si no puedes acudir, delégalo en alguien de tu confianza. Dáselo a un@ compañer@ para que lo presente en mano, o mándalo por correo o E-mail a la oficina de  la Asociación. Recuerda que ATAE será lo que tú quieras que sea.

Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Bazkide estimatua:

Idazki honen bitartez Ohiko Batzar Nagusirako deialdia helarazten dizugu. Honekin batera eguneko gai zerrenda, eskuordetzerako fitxa**, 2017eko balantze ekonomikoa eta ekintzen txostena ere igortzen dizkizugu.

Eguneko gai zerrenda:

▪ Aurreko Ohiko Batzarraren aktaren irakurketa eta onarpena.

▪ 2016 urteko balorazioa:

-2017eko ekintzen txostena

-Lan taldeak

-Balantze ekonomikoa

▪ 2018 urteko programazioaren aurrerapena eta aurreikuspen ekonomikoa

▪ Gure lanbidearen garapenaren aldeko gutxienezko baldintzen akordioaren gaurkotzea

▪ Autonomoak kontratazeko orduan sortzen diren arazoak

▪ Teknikarien elkarteen federazioa

▪ Zuzendaritza Batzaren berritzea

▪ Galde-eskeak

* Puntualtasuna eskatzen da

** Zure botoa oso garrantzitsua da. Batzarrera joaterik ez baduzu, konfidantzazko lagun batengan eskuorde ezazu. Lankideren bati emaiozu bertara eraman dezan edo, bestela, postaz edo e-mailez bidal ezazu Elkartearen bulegora. Gogoratu: zeuk nahi duzun bezalakoa izango da ATAE.

Navegador de artículos