ataekaria

Asociación Profesional de Tecnicos de las Artes Escenicas

Archivar para el mes “abril, 2018”

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Asunto: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Fecha: 23 de abril de 2018

Hora: 1ª convocatoria, 16,00 h.

2ª convocatoria, 16,30 h*

Lugar: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3. Bilbao)

Estimad@ Soci@:

Por la presente deseamos comunicarte la convocatoria de Asamblea General Ordinaria, adjuntándose el orden del día, el boletín de delegación de voto**, el balance económico de 2017 y la memoria de actividades.

Orden del día:

▪ Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.

▪ Valoración del año 2017:

-Memoria de actividades 2017

-Equipos de trabajo

-Balance económico

▪ Avance de programación y previsión económica para 2018

▪ Actualización del Acuerdo de Mínimos exigibles para la dignificación de nuestra profesión

▪ Problemática para la contratación de autónomos

▪ Coordinadora de Asociaciones

▪ Renovación de la Junta Directiva

▪ Ruegos y preguntas

* Se ruega puntualidad

** Tu voto es fundamental, si no puedes acudir, delégalo en alguien de tu confianza. Dáselo a un@ compañer@ para que lo presente en mano, o mándalo por correo o E-mail a la oficina de  la Asociación. Recuerda que ATAE será lo que tú quieras que sea.

Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Bazkide estimatua:

Idazki honen bitartez Ohiko Batzar Nagusirako deialdia helarazten dizugu. Honekin batera eguneko gai zerrenda, eskuordetzerako fitxa**, 2017eko balantze ekonomikoa eta ekintzen txostena ere igortzen dizkizugu.

Eguneko gai zerrenda:

▪ Aurreko Ohiko Batzarraren aktaren irakurketa eta onarpena.

▪ 2016 urteko balorazioa:

-2017eko ekintzen txostena

-Lan taldeak

-Balantze ekonomikoa

▪ 2018 urteko programazioaren aurrerapena eta aurreikuspen ekonomikoa

▪ Gure lanbidearen garapenaren aldeko gutxienezko baldintzen akordioaren gaurkotzea

▪ Autonomoak kontratazeko orduan sortzen diren arazoak

▪ Teknikarien elkarteen federazioa

▪ Zuzendaritza Batzaren berritzea

▪ Galde-eskeak

* Puntualtasuna eskatzen da

** Zure botoa oso garrantzitsua da. Batzarrera joaterik ez baduzu, konfidantzazko lagun batengan eskuorde ezazu. Lankideren bati emaiozu bertara eraman dezan edo, bestela, postaz edo e-mailez bidal ezazu Elkartearen bulegora. Gogoratu: zeuk nahi duzun bezalakoa izango da ATAE.

Navegador de artículos