ataekaria

Asociación Profesional de Tecnicos de las Artes Escenicas

Archivo para el día “marzo 31, 2016”

CONSTRUCCIÓN DE CASCOS PARA USO TEATRAL CON MODELO DE PLANCHAS DE IMPACTODÁN, Ikastora

Impactodan

Datak: 2016ko apirilaren 25-28

Sede: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3. (Fikako kantoian) BILBAO)

Irakaslea: José Alberto Maldonado

Ordutegia: (20 eskola ordu) 9:30 – 14:30

Curso cascos

CONSTRUCCIÓN DE CASCOS PARA USO TEATRAL CON MODELO DE PLANCHAS DE IMPACTODÁN, Curso

Impactodan

Fechas: 25-28 de abril de 2016

Sede: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3. (esquina a Fika) BILBAO)

Profesor: José Alberto Maldonado

Horario: (20 horas lectivas) 9:30 – 14:30 horas

Curso cascos

“Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología” Topagune Tekniko

impresora 3D

Topagune Teknikoa: “Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología”

Data: 2016ko apririlaren 12

Non: Bilbao Eszena (Juan de Gardeazabal, 3

-Fikako kantoian-. BILBAO)

Hizlariak: Iván Blasco eta Elisa Espina  

Topagune Teknikoa Impresoras 3D

“Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología” Encuentro Tecnico

impresora 3D

Encuentro Técnico: “Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología”

Fecha: 12 de abril de 2016

Lugar: Bilbao Eszena (Juan de Gardeazabal, 3

-esquina con Fika-. BILBAO)

Ponentes: Iván Blasco y Elisa Espina

Encuentro Técnico Impresoras 3D

MEMORIA de ACTIVIDADES 2015 // JARDUEREN TXOSTENA 2015

ATAE-Memoria 2015 eusk

Memoria 2015

Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Gaia: Ohiko Batzar Nagusirako deialdia
Noiz: 2016ko apirilaren 18an
Ordua: 1. deialdia 16,00etan. 2. deialdia
16,30etan*
Non: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3.
Bilbo)

Eguneko gai zerrenda:
Aurreko Ohiko Batzarraren aktaren irakurketa
eta onarpena.
2015 urteko balorazioa:
-2015eko ekintzen txostena
-Lan taldeak
-Balantze ekonomikoa
2016 urteko programazioaren aurrerapena
eta aurreikuspen ekonomikoa
Zuzendaritza Batzaren berritzea
Galde-eskeak

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Fecha: 18 de abril de 2016
Hora: 1ª convocatoria, 16,00 h.                                                               2ª convocatoria, 16,30 h*
Lugar: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal,
3. Bilbao)

Orden del día,

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior.
Valoración del año 2015:
-Memoria de actividades 2015
-Equipos de trabajo
-Balance económico
Avance de programación y previsión
económica para 2016
Renovación de la Junta Directiva
Ruegos y preguntas

Navegador de artículos