ataekaria

Asociación Profesional de Tecnicos de las Artes Escenicas

Archivar para el mes “marzo, 2016”

CONSTRUCCIÓN DE CASCOS PARA USO TEATRAL CON MODELO DE PLANCHAS DE IMPACTODÁN, Ikastora

Impactodan

Datak: 2016ko apirilaren 25-28

Sede: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3. (Fikako kantoian) BILBAO)

Irakaslea: José Alberto Maldonado

Ordutegia: (20 eskola ordu) 9:30 – 14:30

Curso cascos

CONSTRUCCIÓN DE CASCOS PARA USO TEATRAL CON MODELO DE PLANCHAS DE IMPACTODÁN, Curso

Impactodan

Fechas: 25-28 de abril de 2016

Sede: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3. (esquina a Fika) BILBAO)

Profesor: José Alberto Maldonado

Horario: (20 horas lectivas) 9:30 – 14:30 horas

Curso cascos

“Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología” Topagune Tekniko

impresora 3D

Topagune Teknikoa: “Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología”

Data: 2016ko apririlaren 12

Non: Bilbao Eszena (Juan de Gardeazabal, 3

-Fikako kantoian-. BILBAO)

Hizlariak: Iván Blasco eta Elisa Espina  

Topagune Teknikoa Impresoras 3D

“Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología” Encuentro Tecnico

impresora 3D

Encuentro Técnico: “Impresoras 3D: Arte, ciencia y tecnología”

Fecha: 12 de abril de 2016

Lugar: Bilbao Eszena (Juan de Gardeazabal, 3

-esquina con Fika-. BILBAO)

Ponentes: Iván Blasco y Elisa Espina

Encuentro Técnico Impresoras 3D

MEMORIA de ACTIVIDADES 2015 // JARDUEREN TXOSTENA 2015

ATAE-Memoria 2015 eusk

Memoria 2015

Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Gaia: Ohiko Batzar Nagusirako deialdia
Noiz: 2016ko apirilaren 18an
Ordua: 1. deialdia 16,00etan. 2. deialdia
16,30etan*
Non: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal, 3.
Bilbo)

Eguneko gai zerrenda:
Aurreko Ohiko Batzarraren aktaren irakurketa
eta onarpena.
2015 urteko balorazioa:
-2015eko ekintzen txostena
-Lan taldeak
-Balantze ekonomikoa
2016 urteko programazioaren aurrerapena
eta aurreikuspen ekonomikoa
Zuzendaritza Batzaren berritzea
Galde-eskeak

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Fecha: 18 de abril de 2016
Hora: 1ª convocatoria, 16,00 h.                                                               2ª convocatoria, 16,30 h*
Lugar: Bilbao Eszena. (Juan de Gardeazabal,
3. Bilbao)

Orden del día,

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior.
Valoración del año 2015:
-Memoria de actividades 2015
-Equipos de trabajo
-Balance económico
Avance de programación y previsión
económica para 2016
Renovación de la Junta Directiva
Ruegos y preguntas

Navegador de artículos